Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

Bel het nummer van uw praktijk en kies 2

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

 

 

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Bel het nummer van uw praktijk en kies 3

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

 

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Inschrijven in onze praktijk

De praktijk van dr. Bonnes is per 1 april 2019 geopend.
U kunt het onderstaande inschrijfformulier invullen en ondertekend e-mailen naar nadia@baronbentinck.nl of inleveren aan de balie.
Er is tevens de mogelijkheid om een kennismakingsgesprek in te plannen met de huisarts.

De praktijken van dr. Habets en van dr. van Westreenen zijn gesloten.
We maken hierop een uitzondering als het om een inschrijving gaat van een partner of minderjarig kind van één van onze patiënten.
Neem in deze gevallen contact op met de assistente.

Inschrijfformulier nieuwe patient

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede,
dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de folder in de wachtkamer en op http://www.skge.nl.

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Baron Bentinck

De praktijk van dr. Habets is wegens vakantie gesloten van 25 november t/m 2 december.

Waarneming:
A t/m H dr. Bezemer t. 0529-451465
I t/m R praktijk Carrousel t. 0529-450024
S t/m Z praktijk Baron Bentinck t. 0529-451325

Openingstijden

Handig om te weten

Updaten persoonsgegegevens

Regelmatig komen wij tegen dat de persoonsgegevens niet geheel juist zijn.
Voor de volledigheid van uw dossier is dit van belang.

Zou u bij een wijziging van uw NAW gegevens, mobiele nummers en/of e-mail adres dit via assistente@baronbentinck.nl willen doorgeven?

Alvast bedankt!

Nieuwsbrieven

 

 

Via onderstaande links kunt u onze laatste nieuwsberichten lezen.
Tevens vindt u hier de laatste informatie omtrent de nieuwbouw van de praktijk.

 

Nieuwjaarsbrief

Voorjaarsnieuws

 

 

 

 

 

Meer informatie

 • Er is bijna elke ochtend een inloopspreekuur bij uw huisarts. Dit spreekuur is bedoeld voor klachten die in 5 minuten beoordeeld kunnen worden.
  U moet zich hiervoor tussen 8.00-8.15 uur melden bij de assistente aan de balie. Realiseert u zich dat om 8.30 uur het vaste afspraakspreekuur begint.

  Als uw eigen huisarts niet aanwezig is, is er geen inloopspreekuur.

 • Er is géén apart tijdstip voor ‘telefonisch spreekuur’.

  U kunt voor vragen die u telefonisch met uw huisarts wilt bespreken, in overleg met de assistente een tijdstip afspreken, waarop u door ons gebeld kunt worden.

 • De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen samen.
  Openingstijden
  Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.
  Afspraken
  Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.
  Adres huisartsenpost 
  Huisartsenpost Hardenberg
  Locatie Röpcke Zweers Ziekenhuis
  Jan Weitkamplaan 4A
  Tel. 0900-3336333

 • Onze huisartsenzorg wordt in teamverband geleverd samen met assistentes; voor zorg bij chronische ziekten en/of psychische problemen staan praktijkverpleegkundigen u bij.
  De praktijkverpleegkundige en huisarts werken in vaste koppels samen.
  Daardoor heeft u zo min mogelijk verschillende zorgverleners en bieden wij continuïteit in zorg.
  Consultatie kan zowel op de praktijk als telefonisch of met digitale media. Zo denken wij als team u optimale huisartsenzorg te kunnen bieden.

 • Heeft u klachten van blaasontsteking of moet uw urine in opdracht van de huisarts nagekeken worden, dan kunt u een potje (ochtend-) urine inleveren bij de assistente.
  De assistente zal naar uw klachten vragen, om de urine goed te kunnen beoordelen.

  Lever uw potje urine, voorzien van naam en geboortedatum, bij voorkeur vóór 10.00 uur in.
  Lukt dit niet dan de urine in de koelkast bewaren.
  Een schoon potje gebruiken of een potje ophalen bij de praktijk.
  Uiteraard kunt u zelf uw klachten, ook van te voren op een briefje schrijven en deze inleveren bij de balie.
  Richtlijnen voor het opvangen van de urine:
  Opvangen van urine:
  Het is belangrijk de volgende aanwijzingen op te volgen.
  Voor het onderzoek is het middelste gedeelte van de urine nodig .

  Dit vangt u als volgt op:
  Plas eerst een beetje in het toilet en vang daarna wat urine op in het potje door dit in de plasstraal te houden. Sluit het potje goed af met een deksel!

  Afleveren van urine:
  Het is het beste als de urine binnen 2 uur na het plassen wordt onderzocht.  Wanneer het niet mogelijk is de urine binnen deze tijd naar de praktijk te brengen, dan kunt u het in de koelkast bewaren. Na 24 uur is de urine niet meer geschikt voor onderzoek. Noteer altijd naam, adres en geboortedatum op het potje.

  Wanneer u denkt koorts te hebben; koorts opnemen en doorgeven aan de  assistente of op het potje noteren!

  Opvangen van urine bij kleine kinderen (clean catch):

  Geef het kind ruim te drinken. Kinderen jonger dan twee jaar plassen dan meestal binnen 20 -30 minuten. Het is het beste om voor het opvangen van de urine de schaamstraak te wassen.
  Laat het kind met ontblote billen liggen of bloot rondlopen en vang middenurine op in een schoon potje. Lukt dit niet, plak dan alsnog een plaszak en controleer iedere 10 minuten of er wat inzit.
  Laat het zakje niet langer dan een uur zitten, want de kans op verontreiniging wordt dan erg groot.

 • Sterilisatie van de man wordt ook in onze huisartsenpraktijk verricht.
  Dokter Bonnes heeft zich hierin bekwaamd en verricht deze ingreep voor patiënten uit Ommen en omgeving.
  Voor meer informatie kunt u de onderstaande link raadplegen

  Vasectomie-informatie-brief-VERSIE-2016

 • Huisartsen mogen over bij hen ingeschreven patiënten geen medische verklaringen afgeven, zoals bijvoorbeeld in het geval van annulering van een vakantie. Een huisarts kan wel aan derden informatie verstrekken, maar deze procedure is gebonden aan een aantal strikte voorwaarden. Zo is er van u altijd schriftelijk toestemming nodig. De huisarts geeft in geval van uw toestemming alleen informatie door aan andere medici, bijvoorbeeld aan bedrijfsartsen. Dus niet aan uw baas, verzekeringsmaatschappij etc. Indien u graag wilt dat wij de verstrekte informatie aan u voorleggen, dan moet u dit bij ons kenbaar maken.

  Geen medische verklaring
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

  Redenen voor dit standpunt
  De belangrijkste reden voor dit standpunt is dat de KNMG het belangrijk vindt dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

  Wat kunt u nu nog doen?
  U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst. U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

 • Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

  Wij maken daarom gebruik van een regionaal netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met collegae huisartsen andere zorgverleners in onze regio: de zorginfrastructuur van het LSP. Via dit netwerk kunnen wij de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvraagbaar laten zijn als u op de huisartsenpost een afspraak hebt voor spoedeisende zorg. Ook kunnen wij zo een overzicht hebben van de medicijnen die u gebruikt. Zo is alle belangrijke informatie over uw gezondheid op zo’n moment snel bij de hand. Ook ‘s avonds, in het weekend en in spoedsituaties.

  Wij als huisarts en de apotheek mogen uw gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u deze zogenaamde ‘dossierhouder’ hier vooraf eenmalig toestemming voor heeft gegeven. Een zorgverlener mag vervolgens de gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.
  Wilt u toestemming geven? Print dan via onderstaande link het formulier uit en lever dit in bij de huisartsenpraktijk of mail het ingevulde formulier aan ons toe.

  Toestemmingsformulier uitwisselen medische gegevens

 • De reis van uw leven moet niet eindigen in het ziekenhuis! Daarom adviseren wij om voor u zo’n mooie reis boekt, u af te vragen of uw  gezondheid past bij het soort reis dat u gaat maken. Twijfelt u daarover maak dan een afspraak of stuur een e-mail.

  Als u besloten hebt een verre reis te maken waar extra maatregelen voor nodig zijn (inentingen, malariavoorzorg en andere maatregelen) vul dan bijgaand formulier in.
  U krijgt van de assistente telefonisch antwoord.

  Kosten voor een reisconsult zijn € 54.60.; exclusief de vaccins!! Sommige verzekeraars vergoeden zowel de consulten als de vaccins, andere minder of niets. Dat moet u navragen bij uw ziektekostenverzekeraar.

  Formulier reis vaccinatie

 • Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

   

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk Habets en van Westreenen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.
  Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Habets en van Westreenen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
  • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

   

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Habets en van Westreenen.
  Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Habets en van Westreenen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

   

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk Habets en van Westreenen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk Habets en van Westreenen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Medewerkers

Dhr. Paul Habets
Huisarts/praktijkhouder

Werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag- en vrijdagochtend.

Mw. Andrea van Westreenen-Luinenburg
Huisarts/praktijkhoudster

Werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

Mw. Mirjan Bonnes
Huisarts

Werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdag.

Dhr. Jan Willem Wennemars
Waarnemend huisarts

Werkt op vrijdag als waarnemend huisarts voor de praktijk van dr. van Westreenen

Mw. Yvon Oosterlaar-Roetman
Assistente

Werkt op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.

Mw. Nadia van Putten-Lichtenberg
Assistente

Werkt op maandag en dinsdag.

Mw. Linda van de Meeberg-Dankelman
Assistente

Werkt op maandag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag.

Mw. Henriëtte Zomers-Entjes
Assistente

Werkt op woensdagochtend, donderdag en vrijdag.

Mw. Gerda de Lange-Dogger
Assistente

Werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag.

Mw. Ingrid Meinema-Bosscher
Praktijkondersteuner

Werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

Dhr. Michel Toeter
Praktijkondersteuner

Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Dhr. Roel van Tienen
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op woensdagmiddag en donderdagmiddag.